Gwasanaethau Gosod Cegin
Kitchen Design
Kitchen Tiling

Croeso i Dylunio a Gosod Ceginau Gary Murphy - Ffôn Symudol 07740286966

20 mlynedd o brofiad mewn dylunio a gosod ceginau. Mae yna warant ansawdd gwasanaeth i bob math o waith, boed mawr neu fach, am bris cystadleuol. Mae pob gwaith trydan a nwy yn cael ei wneud gan beirianwyr cymwys sydd wedi' cymeradwyo gan NICEIC a Gas safe. Pob gwaith yn ardystiedig.

Oherwydd bod Which? yn ein hargymell, rydym yn rhwym i God Ymddygiad Which? Trusted Trader. Hefyd ni yw'r unig gosodwyr yng Ngwynedd a argymhellir gan B & Q.

Adolygiadau Cwsmeriaid Cliciwch yma

I weld ein tystysgrif Which? - cliciwch yma
I weld y cod ymddygiad Which? Trusted Trader - cliciwch yma
I weld yr adolygiadau cwsmeriaid Which? Trusted Trader - cliciwch yma
I weld y TTF4 - cliciwch yma

Astudiaethau Achos Cliciwch ymacase studiesNoddwyr

Mae'r prosiect yma wedi ei ariannu'n rhannol gan Gyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru trwy'r Gronfa Fuddsoddi Leol a'r Undeb Ewropeaidd - Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

find us on facebook

Portffolio

Portffolio ar-lein yn dangos sampl o’r ceginau a’r prosiectau a gwblhawyd gan Dylunio a Gosod Ceginau Garry Murphy
Gweld Ein Gwaith »

Cwmnïau rwyf yn gweithio gyda:-

B & Q Recommended Fitter
Wickes

Wren
Kutchenhaus
Travis Perkins
Benchmarx
Howdens Joinery

 

Beth Rydym yn ei Gynnig

Y gwasanaethau a ddarperir gan Dylunio a Gosod Ceginau Garry Murphy:-

Adolygiadau Cwsmeriaid

I weld yr adolygiadau cwsmeriaid Which? Trusted Trader - cliciwch yma

Cysylltu

Dylunio a Gosod Ceginau Gary Murphy

Gogerddan
Lon Tudur
LLangefni
Ynys Môn
LL777HP

 

07740286966
enquiries@garymurphy.co.uk

 

>>> mwy

Bookmark and Share